Vít Xương Xốp

  • Hãng sản xuất Pakistan

Thông tin chi tiết

VÍT XỐP CÁC LOẠI
VÍT XƯƠNG XỐP BÁN PHẦN REN 16mm CÁC CỠ

VÍT XƯƠNG XỐP BÁN PHẦN REN 32mm CÁC CỠ

VÍT XƯƠNG XỐP TOÀN PHẦNvít CÁC CỠ

VÍT XỐP MẮT CÁ REN BÁN PHẦN

Chức năng: là loại vít dùng cho các phần Xương Xốp vì có Ren sâu và rộng hơn so với loại vít xương cứng thông thường

Sản Phẩm Liên Quan