vít xương cứng 3.5mm tự taro

  • Hãng sản xuất Pakistan

Thông tin chi tiết

VÍT XƯƠNG CỨNG 3.5mm TỰ REN

VÍT XƯƠNG CỨNG 3.5mm TỰ TARO

VÍT CỨNG 3.5 CÁC CỠ

Self-Taping Cortex Screw 3.5mm
Chức năng: Vít dùng cho các phần thân Xương cẳng tay,Xương cánh thay, Xương đòn, Xương chậu và gắn cùng các loại Nẹp Bản Nhỏ, Nẹp Xương Đòn, Nẹp mắt xích, Nẹp đầu Xương chi trên…

Sản Phẩm Liên Quan