Bộ Nong Tử Cung

Thông tin chi tiết

Bộ nong tử cung 8 số

Nong tách dính buồng tử cung là một tiểu phẫu nhằm điều trị căn bệnh dính buồng tử cung ở nữ giới. Căn bệnh này xảy ra khi hai thành trước – sau của buồng tử cung bị dính lại với nhau làm cho chức năng của buồng tử cung bị xáo trộn.

Sản Phẩm Liên Quan